>cds_id=OPC16673 gene_id=p5.00_sc00127_p0005 len=745
MIGAKAQVSDYSEFVEVDPTGRYGRYNEILGRGASKTVYRAFDEYEGIEVAWNQVKLYDF
LRSSEDLERLYCEIHLLKTLKHKNIMKFYTSWVDTSKRNINFVTEMFTSGTLRQYRQKHR
RVNIRAVKHWCRQILRGLLYLHSHEPPIIHRDLKCDNIFINGNQGEVKIGDLGLAAILRK
SHAVHCVGTLEFMAPEVFEEEYNELVDIYSFGMCVLEMVTFEYPYSECTHPVQIYKKVIS
GTKPEALYRVKDPEVRQFVEKCLATASQRLPARELLKDPFLQLDDHGMVHEEGEFSDMGC
IVRQPSLHLLPSSHSWYTNGFSDSFRQETETGWDCDAADMGTHGMDLFNSPEDEPLANVD
ITIKGRRRENGDIFLRLRIADRDGRVDNIYFPFDIEADTALSVATEMVAELDITDYEVTR
IAEMIDGEVAALVPEWKPGPGIEEMPGVPTTSFCQNYASNVSSCSSLIDYLSLKTPGCAS
VQSMHRSNLECAAMHGRFEEIAYQVEGSEHNVTEGAPVLSTSQSDGPEICSQTSRENFSD
DEGAQADRLAEDERVTHMNGSIRQHGLDVPELRFDSPPPDISYDYENEIHQELRWLKAKH
QTELREEYKTRHLGASRRASHPSPDFGNREMRVENGATGSIVPKHSRTSDSKTIKSFHLG
MHFPFHILCGDTEPIPGKKSFLADINEGYCWSSRPDLGHQRARCREVNAESSPEMFTAKN
FYAGAPLPNCVSRTKSLPVDAVDV*