>cds_id=OPC1997 gene_id=p5.00_sc00004_p0076 len=528
MKPNPRKDGVCGGGGGGANGGASPSLPFVCLDIKVCIATLVGLALLIAMWQLQPCESFFS
SRLSSCPLPNSTSPLPKSKLSSSPLPSPVSNSTSPLPKSELSSSLSPSPVSNSHPAAPKS
KSPVFVPPADPNKRVFRAYGSAAALFVQMGAYRGGPTTFAVVGLASKPTHVFGTPWFKCE
WVSNNPSAAPVRAKAYKMLPDWGYGRVYTVVVVNCTFPSNPNADNAGGKLLLHAYYSAAS
RRYEKFVALEEAPGSYNQSQYQPPFQYEYLYCGSPLYGNLSASRMREWMAYHAHFFGPNS
HFVFHDAGGVGPEVKAVLEPWVKAGRLTVQDIHVQAEYDGYYYNQFLVVNDCLHRYRHAA
NWTFFFDVDEYLYLPEGRRLASVLDKLSQYTQFTIEQNSMSSKLCVLDPNKDYSKEWGLE
KLVFRNSITGVRRDRKYAIQARNAYATGVHMSENVIGKTTHNTEDMFRYYHYHNSINVLG
EPCQEFMPMPAKGKVTWFEGIPYVYDNNMKRMAEVVKQFEKETIGSV*