>cds_id=OPC214 gene_id=p5.00_sc00001_p0214 len=274
MPAFRTPFNGYAVRFSLFYEGRLLVATSQNFGILGNGRLHVLDIDPASGALAELRSFETA
DAIYDCAWSESHDSLAVAAVADGSHSREVHSADWNPVRRDSFLTASWDDFVKLWTVDRPS
SVRTFREHAYCVYAAIWSPRHADVFASVSGDRTARNKYDECSLATASVDKSVRVWDIRAA
RAPMANLAGHGYAVRKVKFSPHRESILLSCSYDMTVCMWDYRAEDALIARYDHHTEFVVE
VDMSVLVEGLLASTGWDEQVYVWQHGTDPKAMP*