>cds_id=OPC5489 gene_id=p5.00_sc00017_p0244 len=298
MAMQYKNLGRSGLKVSQLSYGTWVSFGNQLDVKEAKALLQCCRDRGVNFFDNAEVYANGR
AEEIMGQAFRELGWRRSDLVVSTKIFWGGPGPNDKGLSRKHIVEGTRASLRRLDMEYVDV
IYCHRPDAATPIEETVRAMNHIIDKGWAFYWGTSEWSAQQITEAWGVANRLDLVGPIVEQ
PEYNLLSRHKVEVEYLPLYGTYGLGLTTWSPLASGVLTGKYSKGNIPPDSRFALENYKNL
ASRSLVDDVLRKVNGLKPIADELGVPLSQLAIAWCASNPNVSSVITGATKESQSFIF*