>cds_id=OPC5833 gene_id=p5.00_sc00019_p0006 len=318
MEDKSLSFKNLSSREYQGHKKKVHSVAWNCLGTKLASGSVDHTARVWNIDPHGHGKVKDI
ELKGHTDSVDQLCWDPKHPDLVATAAGDKTVRLWDARSGKCSQHAELSGENINITYKPDG
THIAVGNKEDELTILDVRKFKPIHRRKFNYEVNEIAWNTTGELFFLTTGNGTVEVLAYPS
LKVLHTLVAHTAGCYCIAIDPIGRYFAVGSADSLVSLWDISEMLCVRTFTKLEWPVRTIS
FNHTGEYIASASEDPFIDISNVQTGRSVHQIPCKAAMNSVEWNPKYNLLAYAGDDKNKYQ
ADEGVFRIFGFENNQHS*