>cds_id=OPC6185 gene_id=p5.00_sc00020_p0098 len=579
MARGRSSSSSRWRYLHPSYYLKRPKRLALVFISFVVITFVIWDRQSLIREHEDEISKLKQ
EMSRFQEQLREVEGNVGNLGEGIISTNDKVISKDVVDMDPVNQQRREKVKEAMLHAWSSY
EKYAWGQDELQPQSKNGVNSFGGLGATLVDSLDTLYIMGLEDEFQRAREWVANSLDFNKD
YVASVFETTIRVVGGLLSAYDLSGDEIFLEKAKDIADRLLPAWNTASGIPYNRINLAHGN
PHNPGWTGGDSVLADSGTEQLEFIALSQRTGDPKYQQKVENVITQFQKTFPSDGLLPIFI
NPHSGTASHSTITFGAMGDSFYEYLLKAWVQGNKTEAVKHYRQMWETSMEGLLSLIRKTS
PSSFTYICEKNGDSLSDKMDELACFVPGMLALGSSGYGPEKAEKILSLAKELAWTCYNFY
QSTPTNLAGENYFFRNGADMSVGTSWNILRPETVESLVYLWRFTGNKTYQDWGWNIFQAF
EKNSRIDSGYVGLRDVNTGSKDNMMQSFFLAETLKYLYLLFSPPSLISFDEWVFNTEAHP
LRIIPRNDKEESLRADGKANSRPVHKRFGRKHGRTGYN*